Sådan beskyttes AEM-websteder fra cross-site scripting (XSS)

Mine .htaccess-regler;

RewriteRule ^img/([A-Za-z0-9]+)/([A-Za-z0-9]+)/(.*) /img.php?width=$1&height=$2&src=$3&crop-to-fit [NC] 

Mine Nginx-regler;

rewrite ^/img/([A-Za-z0-9]+)/([A-Za-z0-9]+)/(.*)$ /img.php?width=$1&height=$2&src=$3&crop-to-fit; 

Nginx Working URL: eksempel.com/200/200/IMAGESFOLDER/test.jpg

Nginx fungerer ikke URL: eksempel.com/200/200/200/IMAGESFOLDER/da/test.jpg

  • Hvordan bruger du både .htaccess-regler og nginx-regler? Det ser ud til, at reglen sender den ikke-fungerende URL til din img.php manuskript. Hvordan håndterer det det?
  • Der er ingen måde at fortælle, hvad der er galt fra det, du har sendt her. Rediger spørgsmålet for at give flere detaljer.
  • bruger ikke .htaccess. før apache brugte ingen problem .htaccess regler.

arbejdet for dig: Charles Robertson | Ønsker du at kontakte os?