Linkning inden for samme side og forskellige sider

Jeg prøver at hacke CSS-filerne på OSTicket ved at erstatte dem med mine egne brugerdefinerede, når der er adgang til en bestemt URL.

Den URL, der er adgang til i dette eksempel, er: http://example.com/helpdesk/scp/css/main.css

og jeg vil gerne have, at den bruger CSS-filen på: http://example.com/test.css

Hvorfor vil ikke denne .htaccess-fil (i webrod ikke /helpdesk/scp/) arbejde? Er der en nem måde at debugge disse regler på, en eller anden måde at finde ud af, hvad Apache gjorde, da URL'en blev åbnet, og hvor den fejler? error.log viser ikke noget nyttigt.

RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example\.com$ [NC] RewriteRule ^(.*)main\.css$ /test.css [NC, L] 

Slet mellemrum mellem NC, og L. Kontroller også AllowOverride All (eller FileInfo):

RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example\.com$ [NC] RewriteRule ^(.*)main\.css$ /test.css [NC,L] 
  • Tak skal du have! Det viste sig, at jeg ikke kun havde AllowOverride til None (jeg skrev ikke konfigurationen, men skulle have kontrolleret den), og når det var løst, indså jeg, at mod_rewrite ikke engang var indlæst.

Se dokumentationen på RewriteLog og RewriteLogLevel for at få oplysninger om, hvordan du debugger omskrivningsregler.

arbejdet for dig: Charles Robertson | Ønsker du at kontakte os?

nyttige oplysninger