[gul hale] Smager som Happy \ "Happy Hour \": 15

Er det muligt i Adobe Analytics at oprette en simpel rapport med flad tabel med for eksempel tre kolonner: Device, First Touch Channel, Visits.

Jeg ønsker ikke at trække og slippe den anden dimension manuelt i hver af de første dimensioners forekomster. Det er meget irriterende, hvis jeg har mange værdier, og det er meget smertefuldt at læse en indlejret tabel.

arbejdet for dig: Charles Robertson | Ønsker du at kontakte os?